Hem

CompoStruct Engineering AB


Vi får världen att hålla ihop, eller åtminstone dess delkomponenter.


CompoStruct Engineering AB är ett teknikkonsultföretag som utför konsultuppdrag inom fartygsindustrin, kompositindustrin, strukturanalys, konstruktion, konstruktionssupport och projektledning.


Några specialområden är kompositer, hållfasthetsanalys med FEM (Finita Element Modellering), kompositberäkningar och fartygsstrukturer.

Utöver detta har vi även erfarenhet av strukturer och komponenter i metalliska material (bl.a. höghållfast rostfritt stål och aluminium), termisk analys och 3D-CAD.


CompoStruct Engineering AB är även konstruktör och tillverkare av premiumbåtar genom varumärket CompoSea. För mer information om båtarna se composea.se.VD/CEO

Jonas Mossberg