Tjänster

Tjänster


 • Fartygskonstruktion och produktutveckling.
  • Stor erfarenhet att jobba med regleverk DNVGL, Lloyds, CE
 • Tekniska beräkningar
  • Hållfasthet (FEM etc.)
  • Kompositer, laminat, sandwich
  • Båtar/fartygskonstruktion och utveckling
  • Flödesanalys för båtar med ORCA3D
  • Kranar och lyft
  • Beräkningar enligt regelverk DNVGL, Lloyds, Eurokod 3 m.fl.
  • Överslagsberäkningar
 • Materialval
  • Support vid val mellan olika material (eller kombinationer av material)
  • Kompositer, aluminium, stål
 • Konstruktion och konstruktionssupport
  • Överslagsberäkningar i pågående konstruktionsarbete
   • ex. för verifiering av befintlig 3D-CAD modell
  • Kompositkonstruktion
   • Granskning av ritningsunderlag
   • Val av material och produktionsmetod
  • Konstruktion och CAD
   • Kompositkonstruktion
   • 3D-CAD
   • 2D-ritningar
 • Prototyptillverkning
  • Vi tillhandahåller även tjänster för att tillverka prototyper t.ex. dummies för provmontering av komponenter samt något större kompositkomponenter
   • 3D-printing i ABS, PET och TPC (gummiliknande) (max mått ca 750x550x130 mm)
   • CNC fräsning av trä, aluminium, plast och komposit
   • Komposittillverkning (kolfiber, glasfiber, biofiber och sandwich) främst med vacuuminjicering (max mått ca 5000x2200x1500 mm)


CompoStruct Engineering AB utför sedan 2007 tjänster inom hållfasthetsberäkningar, konstruktion, projektledning, utveckling och konstruktionssupport på allt från finmekaniska produkter till stora sammansatta produkter.

 

  Vi har lång erfarenhet av kompositmekanik bland annat inom marina applikationer och andra produkter men jobbar även med andra material till exempel höghållfasthet rostfritt stål och aluminium beroende på vilka krav  som ställs på produkten och vilka fördelar man vill uppnå.


  En del av tiden läggs även på FoU (Forskning och Utveckling) av nya material och applikationer inom multifunktionella material, biobaserade material, lättvikt, miljö och energiapplikationer där materialen spelar en viktig roll. Har medverkat i internationella projekt t.ex. för att ta fram mer stöttåliga fartyg och kompositfogar.


  Vi har erfarenhet från de vanligaste programvarorna för hållfasthetsberäkningar med finita element analys (ANSYS, Hyperworks, Nastran).

  Vi har även erfarenhet av 3D modellering i olika CAD-program för produktionsunderlag, prototypframtagning, ritningsframtagning, skärfiler, CAD-CAM CNC kod etc.


  Vi samarbetar även med andra företag och medverkar i olika nätverk för att ha tillräckligt med resurser och tillgång till en bredare kompetensbas i de fall det behövs.

  Foton: Saab Kockums AB

  Foto: SwedeShip Marine AB

  Foto: Saab Kockums AB